Tannskade

Tannlegevakt

Tannskade

Traumatiske tannskader forekommer ofte som følge av en ulykke, slag eller sportsskade.

Det er meget viktig å ta kontakt med tannlegen så fort som mulig etter en tannskade.

En tannskade kan for eksempel omfatte benfraktur, krone/rotfraktur, løse tenner og i noen tilfeller at hele tannen er slått ut. Ofte dekkes deler av tannskaden av din private hjemforsikring så det er viktig å kontakte dem tidlig. Når du har fått en time hos tannlegen blir dere enige om hvilken behandling som er best for å oppnå et tilnærmet samme resultat som det var før tannskaden oppstod. Du vil da få et kostnadsoverslag. Helfo og din private forsikring dekker ofte store deler av kosnadene.

Timebestilling

Velg det som passer.

Hva kan gjøres med en tannskade?

Behandlingen av skadde tenner varierer etter alvorlighetsgraden.

Ved små sprekker og frakturer hvor det er små til moderate biter som er borte kan det som regel reparer med å bygge opp den skadde delen med fylling.

Er det skade på tannens nerve må denne som regel rotbehandles først for så å bygges opp med fylling eller krone hvis skaden er stor.
I noen tilfeller er skaden såpass stor at tannen går tapt. Det vil si at det som er igjen av den traumatiserte tannen må trekkes ut. Dette gjøres helt smertefritt under lokal bedøvelse. Det vil så bli satt inn en midlertidig tann og du blir enig med tannlegen om hvordan den tapte tannen best kan erstattes.

Er tannen øm og litt bevegelig kan den limes til nabotennene midlertidig. Etter en periode vil tannen mest sannsynlig feste seg igjen og fungere som normalt.

Det finnes mange gode måter å behandle tannskader på. Fyllinger, kroner, broer og implantater er noen alternativer . Vi har god erfaring med å behandle tannskader og vet om du har krav på å få dekket behandlingen av HELFO.

Ring oss for å få en akutt time i dag på 370 22 824. Velkommen til Munnhulen Tannklinikk.

Bestill time i Arendal

Strandgaten 2

Bestill time i Froland

Frolandssenteret 1B